ကန်ဆာဖြစ်ရရေ အကြောင်းရင်း

0
658
CANCER-GENES
CANCER-GENES

အေနိန့် ဂျွင်စ် ဟော့ကိန်းစ် တက္ကသိုလ်က သိပ္ဗံပညာရှင်တိ တွိရှိချက်ကို ထုတ်ပြန်စွာမှာ “ကန်ဆာရောဂါစွာ ကံမကောင်းလို့ ဖြစ်ရစွာရာ ဖြစ်တေ။ အယင်က ထင်ကတ်တေပိုင် ကျန်းမာရေးနန့် ညီညွတ်အောင် မနိန်လို့၊ အစားအသောက် ဂရုမစိုက်လို့၊ မျိုးရိုးဗီဇ ပါလာလို့ ဆိုစွာတိ မဟုတ်။” လို့ ဆိုထားပါရေ။

ဂျွင်စ် ဟော့ကိန်းစ် တက္ကသိုလ် တွိရှိချက်က “ပုံမှန် မဟုတ်တေ ဒီအမ်အေတိ ပေါင်းစည်းမိပနာ ဖြစ်တည်လာရေ ဆဲလ်တိက ကန်ဆာရောဂါ အရေအတွက် သုံးပုံ၊ နှစ်ပုံကို ဖြစ်စီရေ” လို့ ပြောပါရေ။ ကျန် သုံးပုံ တပုံကရာ ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးဆက်က ရစွာ၊ မျိုးရိုးဗီဇ အကျိုးဆက်က ရစွာ လို့ ဆိုပါရေ။

DNA-mutation-causes-cancer-diagram
DNA-mutation-causes-cancer-diagram
DNA structure and mutation worksheet
DNA structure and mutation worksheet
Cancer
Cancer is a group of diseases characterized by uncontrolled cell growth. Cancer begins when a single cell mutates, resulting in a breakdown of the normal regulatory controls that keep cell division in check. These mutations can be inherited, caused by errors in DNA replication, or result from exposure to harmful chemicals. A cancerous tumor can spread to other parts of the body and, if left untreated, be fatal.

ယကေလည်း အရက်သောက်စွာ၊ ဆလိပ်သောက်စွာ၊ အစားအသောက် မသန့်ရှင်းစွာ ရို့လည်း ကံမကောင်း ဖြစ်စီနိုင်ရေ အချက်အလက်တိ ဖြစ်နိုင်ရေလို့ ပြောပါရေ။

လူနာ ၃၁ ယောက်ကို လေ့လာစွာမှာ ၂၂ ယောက်စွာ အထက်က ပြောခရေပိုင် “ဒီအမ်အေ နှစ်လုံး စနစ်တကျ မပေါင်းမိဘဲ ဖြစ်လာရေ ဆဲလ်ကြောင့် ဖြစ်ရရေ” လို့ ဆိုထားပါရေ။ ကျန်ရေ ၉  ယောက်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မျိုးရိုးဗီဇတိနန့် ဆက်နွယ်ပနာ ဖြစ်နိုင်ရေလို့ ဆိုထားပါရေ။

လူခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုံမှန် ရှိနိန်ရေ ဆဲလ်တိ ပြောင်းလဲလားစွာကို ကန်ဆာလို့ ခေါ်ပါရေ။ ယင်းဆဲလ်တိစွာ ဒီအမ်အေတိ ပေါင်းပနာ ဖြစ်လာစွာပါ။ အဂု တွိရှိချက်က ဒီအမ်အေတိ ပေါင်းရေခါ ပုံမှန် မပေါင်းမိလို့ ဆဲလ်ပြောင်းလဲလားစွာလို့ ပြောစွာပါ။ ဒီအမ်အေတိ ယင်းပိုင် ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ ပေါင်းမိစွာရေ အခြားပရောဂတိနန့် မဆိုင်။ သူ့စွာသူ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်လာစွာရာ ဖြစ်တေ။ ယင်းအတွက်နန့် ကန်ဆာဖြစ်ကေ ကံမကောင်းလို့ ဖြစ်ရရေလို့ရာ ပြောရဖို့လို့ ပြောစွာပါ။

ကန်ဆာကို အစပိုင်းမှာ သိပနာ ခွဲထုတ်ပလိုက်စွာက အကောင်းဆုံးလို့ ပြောပါရေ။

စံဂိုးအောင်

ကိုးကား – Oliver Wright တင်ပြရေ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် (ကြာသပဒီးနိန့်) ထုတ် The Independent သတင်းစာပါ Cancer causes: Bad Luck – not lifestyle or genes – to blame ဆိုစွာကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ထားပါရေ။