ကဗာ့ပထမဆုံး လ အမှောင်ဖက်ခြမ်းမှာ တရုတ်ဂြိုလ်တု ဆင်းသက်

FILE PHOTO: Rocket carrying Chinese lunar probe Chang'e 4 blasts off © Reuters
FILE PHOTO: Rocket carrying Chinese lunar probe Chang'e 4 blasts off © Reuters

တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်တင်ထားရေ စက်ရုပ်ဂြိုလ်တု ရှန်ဂျီ ၄(Chang’e 4)စွာ၊ လကဗာ အမှောင်ဖက်ခြမ်းမှာ၊ အေနိ ကဗာ့ စံချိန်တင်ပနာ ဆင်းသက်လားဗျာလ်လို့၊ တရုတ် မီဒီယာတိမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

လမျက်နှာပြင်မှာ ရှိအကျဆုံး၊ အကြီးဆုံးနန့် အနက်ဆုံး ဖြစ်တေ တောင်ဝင်ရိုးစွန်း-အိုက်တ်ကန် ဂျိုင်(South Pole-Aitken basin)မှာ ဆင်းစွာလို့ ဆိုပါရေ။ လ မျက်နှာပြင် အမှောင်ဖက်ခြမ်းစွာ ကဗာနန့် ဆန့်ကျင်ဖက်ကို မျက်နှာမူနိန်ပနာ၊ ရေဒီယိုလှိုင်းတိ ကွယ်နိန်လို့၊ တနိုင်ငံကလည်း ယင်းဖက်ခြမ်းကို မစူးစမ်း၊ မလေ့လာဖူးသိမ့်ပါ။ အေပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်၊ တရုတ်နိုင်ငံက ကျူရှောင်(Queqiao)ဆိုရေ ဂြိုလ်တုတလုံးကို၊ အသံထုတ်လွင့်ဖို့အတွက် အယင်လွတ်တင်ခပါရေ။

ဂြိုလ်တုက ပထမဆုံး ရိုက်ထားရေ ဓါတ်ပုံထဲမှာ မျက်နှာပြင် ညီပနာ၊ ကျောက်သားပြင်တိနန့်၊ ဂျောက်နက်ကြီးတခုကို တွိရပါရေ။

Courtesy CNSA 

ရှန်ဂျီ ၄ က လထက်မှာ စမ်းသပ်မှုတိ အများကြီး လုပ်လားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ဆွဲငင်အားနည်းရေ လမျက်နှာပြင်မှာ အပင် စိုက်လို့ ရ၊ မရ၊ ရီနန့် တခြား သယံဇာတတိကို ရှာဖို့နန့်၊ လမျက်နှာပြင်မှာ တိုက်တေ လီနန့်၊ အသံလှိုင်းတိုတိကို စမ်းသပ်လားဖို့လို့လည်း ဆိုပါရေ။

ရှန်ဂျီ ၄ ဂြိုလ်တုစွာ၊ ဗြီးခရေ တနင်္ဂနီနိကပင်၊ လကို ပတ်ပနာ ဆင်းသက်ဖို့ ပြင်နိန်စွာပါ။ အေဂြိုလ်တုကို ဇီရှန် ဂြိုလ်တု လွတ်စင်(Xichang Satellite Launch Center)က ဗြီးခရေ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နိက ပစ်တင်ခပနာ၊ ၄ ရက် အကြာမှာ လ ပတ်လမ်းထဲကို ရောက်လားခရေလို့ ဆိုပါရေ။

တရုတ်နိုင်ငံက အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုနန့် ရာရှားနိုင်ငံရို့ ဗြီးမှ၊ လကဗာကို ဂြိုလ်တု လွတ်တင်ရေ တတိယနိုင်ငံပါ။ တရုတ်နိုင်ငံက လထက်ကို နောက်ဆုံး လွတ်တင်ရေ ယုတု(Yutu) ဂြိုလ်တုစွာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အစီအစဉ်တိ ဗြီးအောင်ထိ၊ လထက်မှာ ၉၇၂ ရက် ကြာအောင်နိန်ခပါရေ။

တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ မားစ်ဂြိုလ်ကိုလည်း ဂြိုလ်တုတလုံး ပစ်လွတ်ပနာ၊ နမူနာ မြေကြီးတိ ယူဖို့လို့ ဆိုရေပိုင်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အာကာသထဲ ကိုယ်ပိုင် အာကာသစခန်း တခု တည်ဆောက်လားဖို့လည်း ဆိုပါရေ။