မျက်နှာဖုံး ဇာခါ သုံးရဖို့၊ ဇာပိုင် တပ်ရဖို့

  • ကျန်းမာနိန်ရေ လူတယောက်စွာ၊ ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉(2019-nCoV) အကူးခံထားရရေလို့ သံသယရှိနိန်ရေ လူနာတယောက်ကို အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ဖို့လိုမှ မျက်နှာဖုံး တပ်ဖို့ လိုပါရေ။
  • ခြောင်းဆိုးနိန်ရေ၊ နှာချီနိန်ရေဆိုကေ မျက်နှာဖုံး တပ်ထားပါ။
  • လက်ကို သဗုန်၊ ရီနန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ အရက် ၆၀% အထက်ပါရေ လက်ဆီးနန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ မပြတ် ဆီးနိန်စွာနန့် ပေါင်းစပ်မှရာ မျက်နှာဖုံး စွပ်စွာ အကျိုးသက်ရောက်ပါရေ။
  • မျက်နှာဖုံး စွပ်ဗျာလ်ဆိုစွာနန့် စွပ်ပုံစွပ်နည်းနန့်၊ ဝေးပစ်ပုံဝေးပစ်နည်းလည်း စနစ်တကျ သိဖို့ လိုပါရေ။
  • မျက်နှာဖုံး မစွပ်ခင်၊ လက်ကို သဗုန်၊ ရီနန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ အရက် ၆၀% အထက်ပါရေ လက်ဆီးဆီနန့် ဖြစ်ဖြစ် အယင်ဆုံး ဆီးပါ။
  • မျက်နှာဖုံးက နခေါင်းနန့် ပဇကို ကာပနာ၊ ကြားမှာ လုံးဝ ဟမနိန်အောင် လုပ်ဖို့လိုပါရေ။
  • တပ်ထားရေအချိန်မှာ မျက်နှာဖုံးကို လုံးဝ မကိုင်ပါကဲ့။ ကိုင်ဖို့ဆိုကေ လက်ကို သဗုန်၊ ရီနန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ အရက် ၆၀% အထက်ပါရေ လက်ဆီးဆီနန့် ဖြစ်ဖြစ် အယင်ဆုံး ဆီးပါ။
  • မျက်နှာဖုံးမှာ တခုခု ပေကျံလားဗျာလ်ဆိုကေ ချက်ချင်း အစားထိုး ပြန်လဲပါ။ တခါသုံး မျက်နှာဖုံးကို သုံးဗြီးကေ ပြန်မသုံးပါကဲ့။
  • မျက်နှာဖုံးကို ချွတ်ဖို့ဆိုကေ၊ နောက်ကနိန်ချွတ်ပါ။ ရှိဖက်ကို လုံးဝ မကိုင်ပါကဲ့။ အဖုံးပါရေ အမှိုက်ဗုံးထဲမှာရာ သုံးဗြီးသား မျက်နှာဖုံးကို ဝေးပါ။ မျက်နှာဖုံးကို ဝေးဗြီးစွာနန့် လက်ကို ရီ၊ သဗုန်နန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ အရက် ၆၀% ပါရေ၊ လက်ဆီးဆီနန့် ဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်း ပြန်ဆီးပါ။

မှတ်ချက် – ဓါတ်လှေကားသုံးရရေ လူတိ သတိထားပါ။ ဓါတ်လှေကားထဲမှာ ရှိက သုံးလားခရေ လူတိ အနံ့ကို အမြဲတမ်းရတတ်ကတ်ပါရေ။ ဇာဖြစ်လို့ဆိုကေ ဓါတ်လှေကားက လုံပိတ် ဖြစ်နိန်ရေခါ၊ အငွေ့အသက်တိက ချက်ချင်း ထွက်ဖို့ မလွယ်ပါ။ ရှိက သုံးလားခရေ လူရာ ခြောင်းဆိုးလားခဖို့ဆိုကေ၊ ပိုးတိလည်း သာမန် လီထဲမှာထက်၊ ဓါတ်လှေကားထဲမှာ ပိုအကြာကြီး ရှိနိန်နိုင်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ဓါတ်လှေကားကို အထပ်မမြင့်ကေ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ပါ။ ရှောင်လို့ မရကေ၊ မျက်နှာဖုံး စွပ်ပနာ သုံးသင့်ရေလို့ မြင်ပါရေ။