ဘဲ့တ်ကွိုင်း အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုးကနိန် ၅၈% ထိ ထိုးကျလား

© Dado Ruvic / Reuters

ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ ဘဲ့တ်ကွိုင်း တန်ဖိုးစွာ အေနိန့်ခါ ၁၆% ထပ် ထိုးကျလားရေအတွက်၊ အေဂျန်နဝါရီလ တလထဲမှာကို တန်ဖိုး တဝက်ကျော် ဒေါ်လာ ၇၂ ဘီလီယံကျော်ကို ကျဆင်းလားပါရေ။

အေနိန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကတ်စွာက ဘဲ့တ်ကွိုင်း ၁ ခတ်ကို ဒေါ်လာ ၈,၃၈၇ ပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အလယ်မှာ ဘဲ့တ်ကွိုင်း ၁ ခတ် တန်ဖိုးစွာ ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ ကျော်ထိကို တက်ခရေအတွက်နန့်၊ အေနိန့် တန်ဖိုးစွာ ၅၈% ထိ ထိုးကျလားစွာလို့ ပြောနိုင်ပါရေ။

အေပိုင် ကျဆင်းလားစွာ၊ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ခြစ်ပတိုကာရမ်စီတိစွာ တရားမဝင်လို့ ညဇာက  ကြေငြာလိုက်စွာနန့်၊ အေအပတ်ထဲမှာ ကဗာ့ အကြီးဆုံး လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဆ်ဘုတ် က၊ ဘဲ့တ်ကွိုင်း ကြော်ငြာတိ အားလုံးကို ရပ်တန့်လိုက်စွာနန့် ဆက်စပ်နိန်ပါရေ။

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.