မြန်မာ – အစ္စရေး ပညာရေး ဖလှယ်ဖို့ သဘောတူ

Source - Tzipi Hotovely
Source - Tzipi Hotovely

ဗြီးခရေ တနင်္လာ နိန့်က မြန်မာ – အစ္စရေး နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ပညာရေး ဖလှယ်ကတ်ဖို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရီးထိုးကတ်တေလို့ အစ္စရေး ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဇီပီ ဟိုတော့ဗ်လီ (Tzipi Hotovely) တွိတ်တာ စာမျက်နှာမှာ ရွီးထားစွာကို တွိရပါရေ။

လူအစုအပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှု၊ သည်းမခံတတ်မှု၊ လူမျိုးရေး ပြင်းထန်မှု၊ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး၊ နိုင်ငံခြားသား မုန်းတီးရေး နန့် ယင်းက ရလာရေ ဆိုးကျိုးရလာဒ်တိကို၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းပြဌာန်းစာအုပ်တိမှာ ထည့်သွင်းပြဌာန်းလားဖို့ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ သဘောတူကတ်တေလို့ ဆိုပါရေ။

နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ပညာရေးနန့် သက်ဆိုင်ရေ အခြားအစီအစဉ်တိကိုလည်း လုပ်ဆောင်လားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ နှစ်နိုင်ငံကြား တက္ကသိုလ်တိ၊ အခြေခံပညာကျောင်းတိနန့် မူကြိုကျောင်းတိအထိ ပညာရှင်တိ၊ လူငယ်တိကြားမှာ ဆွေးနွေးပွဲတိ၊ သင်ကြားမှု လေ့ကျင့်ပီးစွာတိ၊ ပညာရေးနန့် ပညာရှင်အဆင့် ခရီးလားကတ်ဖို့စွာတိအထိ အပြန်အလှန် ဖလှယ်လားကတ်ဖို့လို့ ဆိုပါရေ။

ယင်းချင့်အပြင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စရေး နန့် ဂျူးလူမျိုး လေ့လာရေး အစီအစဉ်တိ ထားပီးဖို့ပိုင်၊ အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလည်း မြန်မာ လေ့လာရေး အစီအစဉ်တိ ထားပီးလားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။

စာချုပ် အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ထည့်ထားပါရေ။

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE

UNION OF MYANMAR

ON

COOPERATION IN

THE FIELD OF EDUCATION

The Government of the State of Israel and The Government of the Republic of
the Union of Myanmar (hereinafter referred to as the “Parties”)

Guided by their desire to develop and strengthen the existing friendly relation
between the two states;

Desirous to encourage cooperation in the field of education;

HAVE agreed as follows:

Article 1
The Parties shall encourage the development of cooperation in the spheres of
education as well as contacts between the youth of the two states.

Article 2
The Parties shall facilitate, encourage, promote and develop their cooperation in the
field of education and, to this end, shall:
1. Facilitate, encourage and expand contact and cooperation between educational and
professional institutions in the two states.
2. Encourage participation in relevant educational and professional study tours and
training courses made available by each Party.

Article 3
The Parties shall strive to expand the contacts, cooperation and exchange of visits
between:
1. Higher education institutions, professional and academic institutions, lecturers,
scholars, researchers and senior management personnel;
2. Secondary school teachers, teaching assistants and principals;
3. Primary school teachers, teaching assistants and principals;
4. Pre-primary school (kindergarten) teachers, assistants and principals;
5. Teachers in adult education institutions;
6. Officials of the relevant authorities concerned with the education systems;
7. Post graduate students and scholars at large.
Article 4
The Parties shall encourage their representatives to participate in educational,
congresses, conferences, seminars and symposia hosted by the other Party.

Article 5
The Parties shall encourage the exchange of school curricula, pedagogical and
methodological literature and other materials concerning their educational systems.

Article 6
The Parties shall Exchange information on issues of common interest, inter alia:
1. information concerning the comparability and equivalence of primary and
secondary school certificates, and of scientific, university and technological
degrees and diplomas;
2. information and communication technologies utilized in education;
3. information on social inclusion in education, particularly by means of programs
meant to assist disadvantaged children.

Article 7
The Parties shall encourage the development of an Israeli and Jewish Studies program
in the Republic of the Union of Myanmar and Myanmar Studies program in Israel
including Hebrew and Myanmar language teaching respectively;

Article 8
1. The Parties shall, through their competent authorities, endeavor to mutually verify
school textbooks, particularly concerning the passages referring to the history of
the other state and, where needed, introduce corrections to these textbooks.
2. The Parties shall cooperate to develop programs for the teaching of the Holocaust
and its lessons of the negative consequences of intolerance, racism, Anti-Semitism
and xenophobia as a part of the school curriculum in the Republic of the Union of
Myanmar.
Article 9
The Parties shall encourage cooperation between youth and youth organizations of the
two states on the basis of direct contacts between the organizations, state authorities
and institutions in charge of youth activities.

Article 10
The Parties may cooperate in the framework of their participation in the work of
international organizations, which are involved in the field of education.

Article 11
1. For the purpose of implementation of this Agreement a Joint Israeli – Myanmar
Committee shall be established. The Joint Committee shall meet, every three (3)
years or whenever necessary, alternately in Jerusalem and Nay Pyi Taw for
plenary session, in order to settle the details, including the financial terms, of
programs of cooperation.
2. The implementation of the programs of cooperation worked out by the Joint
Committee shall be arranged between the Parties through diplomatic channels.

Article 12
1. The Parties shall endeavor to ensure favorable conditions for the fulfillment of the
provisions and purposes of this Agreement and the exchanges and cooperation
hereunder.
2. Any activities carried out pursuant to this Agreement, by any of the Parties, shall
be done in accordance with the laws, regulations and procedures of that Party.
3. All activities undertaken pursuant to this Agreement shall be subject to the
availability of funds.

Article 13

1. Each Party shall ensure legal means for the protection of intellectual property
rights of all materials obtained on the basis of this Agreement, in accordance with
the laws and regulations in force in its state.
2. Intellectual property rights acquired or created as a result of joint activity will be
allocated by mutually agreed conditions set out in separate agreements prior to
commencing the joint activity.

Article 14

No Party shall transmit any commercially valuable confidential information obtained
in pursuance of this Agreement to any third Party without prior written consent of the
other Party.

Article 15
Any differences arising out of the interpretation or the implementation of this
Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels between the two
Parties.

Article 16
The Agreement may be modified by mutual consent of the Parties. Any modification
shall be made in writing and follow the same procedures as it’s entering into force, as
specified in article 17.

Article 17
This Agreement shall enter into force on the date of the second Diplomatic Note by
which one Party informs the other Party that its internal requirements for the entering
into force of this Agreement have been complied with.

Article 18
This Agreement shall remain in force for five (5) years and shall automatically be
extended for additional periods of five (5) years each, unless terminated by either
Party giving at least six (6) months written prior notice to the other Party of its
intention to terminate the Agreement. The activities ongoing will not be affected by
the termination.
Done at ______________ on _____of_______ 2018, which corresponds to the ____
day of____ 5778 in two original copies, in the Hebrew, Myanmar and English
languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation,
the English text shall prevail.

___________________ ___________________

For the Government of the State of Israel For the Government of the Republic of
the Union of Myanmar