အိုးနန့် ဇာအပင်တိ စိုက်လို့ရလေ? အတွေးသစ်အတွက် နမူနာ အပင် ၂၆ မျိုး

13-How-to-Grow-Strawberries-in-Baskets-1
13-How-to-Grow-Strawberries-in-Baskets-1

၁) ငရုပ်ပွသီးပင် (ဝါ) ငရုပ်သီးပင်ကို အိုးနန့် စိုက်ထားပုံ

01-how-to-grow-bell-pepper-or-chili-in-pots
01-how-to-grow-bell-pepper-or-chili-in-pots

၂) ငပျောပင်ကို အိုးနန့် စိုက်ထားပုံ

02-growing-banana-in-pots
02-growing-banana-in-pots

၃) အာလူဥကို အလွယ်တကူ တူးလို့ရေအာင် အာလူပင်ကို အိုး ၂ ထပ်နန့် စိုက်ထားပုံ

03-Make-a-potato-pot-by-cutting-out-the-sides-of-a-plant-pot-1
03-Make-a-potato-pot-by-cutting-out-the-sides-of-a-plant-pot-1

၄) သခွားပင်ကို အထက်ကိုရာ မြင့်အောင် ဒုတ်ထောက်ခံပနာ၊ အိုးထဲမှာ စိုက်ထားပုံ

04-cucumber-on-trellis-in-pot_mini
04-cucumber-on-trellis-in-pot_mini

၅) ဖရဲပင်ကို နေရာကျကျဉ်းချေနန့် အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

05-how-to-grow-watermelon-in-container-or-pot
05-how-to-grow-watermelon-in-container-or-pot

၆) အရွက်တိ မပြတ် ခူးစားနိုင်ရေ ကဲလ် (kale) ပင်ပိုင် အပင်တိကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

06-Kale-in-container-with-annuals
06-Kale-in-container-with-annuals

၇) ကီဝီပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

07-How-to-grow-a-kiwi-plant-from-seeds
07-How-to-grow-a-kiwi-plant-from-seeds

၈) အာလူပင်ကို စည်ပိုင်းထဲမှာ ထည့်စိုက်ပနာ၊ စည်ပိုင်းကို မှောက်လိုက်စွာနန့် အာလူဥတိ အလွယ်တကူ ရနိုင်ပုံ

08-Grow-Hundred-Pounds-of-Potatoes-in-a-Barrel
08-Grow-Hundred-Pounds-of-Potatoes-in-a-Barrel

၉) ကင်းဇွန်းမြောက်ဥပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်ပနာ အလှစိုက်ထားပုံ

09-How-to-Grow-A-Sweet-Potato-Vine-Plant-2
09-How-to-Grow-A-Sweet-Potato-Vine-Plant-2

၁၀) ပဲသီးပင်တိကို အိုးထဲမှာ ထည့်ပနာ စိုက်ထားပုံ

10-how-to-grow-peas-in-containers
10-how-to-grow-peas-in-containers

၁၁) အပြာရောင် ဘယ်ရီသီးပင် (ဝါ) ဘလူးဘယ်ရီသီးပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

11-How-to-Grow-Blueberries-in-a-pot
11-How-to-Grow-Blueberries-in-a-pot

၁၂) မုန်လာဥပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

12-growing-carrots-in-a-flower-pot
12-growing-carrots-in-a-flower-pot

၁၃) စတော်ဘယ်ရီပင်ကို ခြင်းထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

13-How-to-Grow-Strawberries-in-Baskets-1
13-How-to-Grow-Strawberries-in-Baskets-1

၁၄) ဂေါ်ဖီပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

14-growing-cauliflower-in-pots
14-growing-cauliflower-in-pots

၁၅) သံဖရိုပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

15-How-to-Grow-a-Lemon-tree-in-a-Pot-1
15-How-to-Grow-a-Lemon-tree-in-a-Pot-1

၁၆) ခရီးသီးပင်ကို အနည်းဆုံး ၁၂ လက်မ နက်တေ အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

16-plant-Eggplant-in-pot
16-plant-Eggplant-in-pot

၁၇) သစ်ချိုသီး ဖိဂျ် (Fig) ပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

17-grow-figs-tree-in-a-container
17-grow-figs-tree-in-a-container

၁၈) အနီရောင် ရတ်ဒေ့ချ်ပင် (red radishes) တိကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

18-radish-indoors-container-gardening
18-radish-indoors-container-gardening

၁၉) ပဲလုံးသီးပင်တိကို မြေအိုး/မြေဘောင်နန့် စိုက်ပျိုးထားပုံ

19-bush-beans-in-container
19-bush-beans-in-container

၂၀) ခရမ်းချိုင်သီးပင်တိကို ခြင်းတောင်း (ဝါ) မြေအိုးနန့် ဇောက်ထိုးတွဲပနာ စိုက်ထားပုံ

20-upside-down-tomato-plant
20-upside-down-tomato-plant

၂၁) ကိုက်လန်၊ မုန်ညှင်း အစရှိရေ အပင်တိကို နီရောင် တိုက်ရိုက်အထိုးမခံဘဲ အိုးထဲမှာ စိုက်ထားပုံ

21-spinach-home-container-gardening
21-spinach-home-container-gardening

၂၂) သလဲသီးပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

22-How-to-Grow-Pomegranate-Tree-in-Pot
22-How-to-Grow-Pomegranate-Tree-in-Pot

၂၃) ကော့ဂျက် (Courgette) (ဝါ) ဇာ့ချီနီ (zucchini) ပင်တိကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

23-zucchini-in-container-1
23-zucchini-in-container-1

၂၄) ဘရာဆဲလ်စ် အတက်ပင် (brussels) တိကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

24-How-to-Grow-Brussels-Sprouts-in-Containers
24-How-to-Grow-Brussels-Sprouts-in-Containers

၂၅) ချောဒေါက်သီးပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

25-How-to-Grow-Okra-in-Pot
25-How-to-Grow-Okra-in-Pot

၂၆) ကလီမန်တိန်းစ် (clementines) လို့ ခေါ်ရေ မြောက်အာဖရိကမူရင်း လိမ္မော်သီးပင်ကို အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ထားပုံ

26-growing-clementines-containers
26-growing-clementines-containers