ယူအက်စ်က တရုတ်သွင်းကုန် အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံဖိုး အခွန်ကောက်ဖို့ စရင်းသစ် ထုတ်ပြန်

© Brian Snyder / Reuters
© Brian Snyder / Reuters

လာဖို့ သြဂတ်စ်လ ၂၃ ရက်နိကနိန်၊ တရုတ်နိုင်ငံက သွင်းကုန်တိကို အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံဖိုးလောက် ၂၅% အခွန်ကောက်လားဖို့လို့၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်ဌာန(US Trade Representative)က အခွန်ကောက်ဖို့ သွင်းကုန်စရင်းကို ကြေငြာလိုက်ပါရေ။

ဗြီးခရေ ဂျူလိုင်လ ၆ ရက်နိကနိန်၊ တရုတ်နိုင်ငံက သွင်းကုန်တိကို အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၃၄ ဘီလီယံဖိုး ပထမအကြိမ် သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ဗြီးရေ နောက်ပိုင်းမှာ၊ အဂုပိုင် ဒုတိယအကြိမ် စရင်း ထွက်ပေါ်လာစွာပါ။ အေစရင်းထဲမှာ သွင်းကုန်အမျိုးအစား ၂၇၉ မျိုး ပါပါရေ။ အယင်ပြောခရေ ၂၈၄ မျိုးက ယော့လားစွာပါ။

အေဟင့်က တရုတ်-အမေရီကန် ပါးကိုက်နားကိုက် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲပါ။ အေကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာ တယောက်လည်း အကျိုးအမြတ် မရှိလို့၊ တရုတ်ဂေါင်းဆောင် ရှီ က ပြောလားဖူးပါရေ။