ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ခံရကေ ဖြစ်လာနိုင်ပုံအဆင့်ဆင့် (ဗီဒီယို)