ရခိုင်စာ ရှိဖို့လိုလာ?

လက်ရှိအချိန် ကဗာမှာ လက်နန့် ရွီးရေ စာတိ တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကောလာပနာ၊ စာတိ အားလုံးနီးပါးကို ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ တပ်ဘလတ်တိမှာ ဒေဂျစ်တဲလ်ကီးဘိုးတ်တိနန့် ရွီးရေ အဆင့်ကို ရောက်လာပါရေ။ ယင်းအထက် တဆင့်တက်ပနာ၊ ပဇက ပြောလိုက်စွာနန့် ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ တီဗွီတိမှာ စာကို အလိုအလျှောက် လိုက်ရွီးပီးရေ နည်းပညာ၊ ပဇက ပြောပနာ ကိုယ်လိုချင်စွာကို ရှာနိုင်ရေ နည်းပညာ၊ ပဇနန့် ပြောပနာ ထိန်းချုပ်မှု လုပ်နိုင်ရေ နည်းပညာတိလည်း တဇတဇ ပိုပနာ အသုံးပြုလာကတ်စွာကို တွိလာရပါရေ။ နောက်ဆို အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်စွာနန့် မီးဖွင့်ပီး၊ ရီဖွင့်ပီး၊ ကားကို ထိုနိန်ရာ မောင်းပီး၊ ဒေနိန်ရာ မောင်းပီး၊ လယ်ထွန်စက်ကို ဇာအချိန်ကနိန် ဇာအချိန်ထိ လယ်ထွန်ပီးဆိုပနာ ပြောဗျာလ် ခိုင်းနိုင်ရေ ပစ္စည်းကရိယာတိ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အများကြီး ထွက်လာပါဖို့ဗျာလ်။ အေပိုင် တိုးတက်မှုတိ အားလုံးမှာ အခြေခံက စာ ပါ။ ဇာဖြစ်လို့ဆိုကေ ယင်းလုပ်ရပ်တိအားလုံးကို ကင်ဗျူတာပြိုဂြမ်တိမှာ စာ နန့် ရွီးထားလို့ပါ။

လက်ရှိမှာ တကဗာလုံးက နည်းပညာတိကို အိန်တာနတ်ထဲမှာ တင်ထားကတ်တေအတွက်၊ နည်းပညာအားလုံးနီးပါးကို လက်ထဲက ဖုန်း၊ ကင်ပျူတာတိနန့်ကို တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်၊ သင်ယူနိုင်ရေအနိန်အထား ရောက်နိန်ပါဗျာလ်။ ယကေလည်း အများစုက အင်္ဂလိပ်စာနန့်ရာ ရွီးသားပြောဆိုကတ်တေအတွက်၊ အင်္ဂလိပ်စာကို တတ်ကျွမ်းနားလည်ရေ လူတိလောက်ရာ အပြည့်အဝ ယူသုံးနိုင်ရေပိုင် ဖြစ်နိန်ပါရေ။ ဆိန်ကာပေါ်နိုင်ငံရို့ပိုင် ရခိုင်သားတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာကို မဖြစ်မနိန်သင်ကြားကတ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ကေလည်း၊ လက်တွိအနိန်အထားမှာ တခုပိုင်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငွေကြေးပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံဖို့လိုဗျာလ်၊ အချိန်ကာလကလည်း နှစ်ဆယ်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်ပနာ၊ အခြေခံကျကျ တဆင့်ချင်းစီ လုပ်လားနိုင်မှ ဖြစ်နိုင်ပါဖို့။ အချေတိကို စပနာ ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်သိမ့်ကေလည်း၊ လက်ရှိ လူရွယ်လူကြီးတိ အများစုကို စပနာ ပြန်ပျိုးထောင်ဖို့စွာက ထင်သလောက် မလွယ်ပါဗျာလ်။

ဖြစ်နိုင်ရေ နည်းလမ်း ရှိပါသိမ့်ရေ။ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ရွီးထားစွာကို ရခိုင်ပိုင် ဘာသာပြန်ပီးပနာ၊ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ပြောနိန်စွာကို၊ ရခိုင်ပိုင် ပြန်ပြောနိုင်ရေ ဒေဂျစ်တဲလ်ဘာသာပြန်ပြိုဂြမ်တိ လုပ်လာနိုင်ကေ၊ ရခိုင်သားတိ ကဗာ့နည်းပညာတိ၊ အသိပညာတိ၊ အတွေးအခေါ်တိကို ချက်ချင်း လက်လှမ်းမီလာနိုင်ပါရေ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အနိန်အထိုင်၊ အတွေးအခေါ်တိက အစ ချက်ချင်း မြင့်တက်လားနိုင်ပါရေ။ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ရွီးထားစွာကို ရခိုင်ဘာသာပြန် ပြိုဂြမ်တခုခုမှာ ထည့်လိုက်စွာနန့်၊ ရခိုင်ဘာသာပြန်ဗြီးသား ရလာနိုင်ရေပိုင်၊ ရခိုင်ပိုင် ရွီးထားစွာကို ထည့်လိုက်စွာနန့်လည်း၊ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ဘာသာပြန်ဗြီးသား ထွက်လာနိုင်ပါရေ။ အေပိုင် လုပ်လိုက်နိုင်ဗျာလ်ဆိုစွာနန့် လူများတိ ဘာသာပြန်ထားစွာကို၊ မှားမှန်ချန်လှပ်ထားမှန်းမသိ ဖတ်နိန်ရစွာ၊ ကိုယ်ပြောချင်စွာကို နိုင်ငံခြားသားတိ နားလည်နိုင်အောင် မရှင်းပြနိုင်လို့ မျိုသိပ်နိန်ရစွာတိ၊ ချက်ချင်း ဖြေရှင်းလာနိုင်ပါရေ။ တဆင့်တိုးပနာ ရခိုင်အသံနန့် ပြောပနာ ခိုင်းနိုင်ရေ စက်ကရိယာတိအတွက်လည်း၊ ပြိုဂြမ်တိကို ရွီးလာနိုင်ပါရေ။

အေပိုင်တဇတဇ ပြောင်းလဲလာနိန်ရေ ခေတ်အနိန်အထားမှာ ရခိုင်စာလို့ သီးသန့်ရှိဖို့ လိုသိမ့်လာ? အဂု သုံးနိန်ရေ မြန်မာစာက ရခိုင်စာနန့် အတူတူရာမလား၊ ဇာအတွက် တကူးတက လုပ်နိန်ဖို့သိမ့်လဲ? အစရှိပနာ မတင်မကျ ဖြစ်နိန်ကတ်စွာကို၊ နောက်တွိလာရဖို့ အခက်အခဲတိနန့် ရှင်းပြပါမေ။

လက်ရှိမှာ အထက်က ပြောခရေပိုင်၊ ဂိုဂဲလ်(Google)ရို့မှာ မြန်မာစာ ဘာသာပြန် ပြိုဂြမ်တိ စထွက်လာပါဗျာလ်။ ယင်းအထဲမှာ မြန်မာစာကို ထည့်လိုက်ကေ၊ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ထွက်လာရေပိုင်၊ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ရွီးထားစွာကိုလည်း မြန်မာစာကို တိုက်ရိုက်ပြန်ပီးလာနိုင်ပါဗျာလ်။ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်သိမ့်ကေလည်း၊ ထပ်ထပ် ဖြည့်ပနာ၊ ပြုပြင်လားကေ၊ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်နန့် ဘာသာပေါင်းစုံကို ဘာသာပြန်စွာ ပိုပိုတိကျပနာ ကောင်းလာနိုင်ပါရေ။ နောက်ပိုင်း မြန်မာစကား(ဗမာစကား)နန့် ခိုင်းစွာကို နားလည်ရေ ပစ္စည်းကရိယာတိလည်း ပေါ်လာနိုင်ပါရေ။

မြန်မာစာက ရခိုင်စာကို အခြေခံယူထားစွာ ဖြစ်တေအတွက်၊ ရခိုင်စာလို့ သီးသန့်လုပ်စရာက မလိုဗျာလ်လို့ ထင်ကတ်ကေ၊ ယင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ပြိုဂြမ်တိမှာ ရခိုင်ပိုင် အရွီးအသားတိကို ထည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ တခုပိုင်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်ပီးဖို့ မဟုတ်ရေပိုင်၊ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ရခိုင်အသံထွက်စာနန့် တခါလည်း ရွီးပီးလီဖို့မဟုတ်ပါဗျာလ်။ ရခိုင်စကားနန့် ခိုင်းစွာကို နားလည်ဖို့ စက်ကရိယာတိ ပေါ်လာဖို့စွာကတော့ ဝေလာဝီးပါ။

နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ရို့ အားလုံး၊ ဇာရွီးရွီး မြန်မာစာနန့်ရာ ရွီးပနာ၊ ဗမာသံနန့် စကားပြောမှရာ ခေတ်အသုံးအဆောင်တိ သုံးနိုင်ရေ အနိန်အထားကို ရောက်လားပါဖို့။

အေအနိန်အထားကို မရောက်ချင်ကေ တိကျရေ ရခိုင်စာကို ဖန်တီးဖို့ လိုလာပါရေ။

အေအချိန်မှာ ရခိုင်စာကို မြန်မာပုံနှိပ်စာလုံးတိအတိုင်း ထပ်ထူထားဖို့လား? မြန်မာပုံနှိပ်စာလုံး အဝိုင်းကို၊ လက်နန့် ကင်ပျူတာ နှစ်ခုလုံးမှာ သုံးရလွယ်ရေ ပုံစံတမျိုးမျိုး ထပ်ပြောင်းယူဖို့လား? လိုတိုးပိုချော့ လုပ်ဖို့လား? စဉ်းစားစရာပါ။ စာပေကို လိုက်စားရေ လူတိ အယင်ဆုံး ဆွေးနွေးသင့်ပါရေ။ အေနိန်ရာမှာ တခုသတိပီးချင်စွာက ခေတ်ရှိဗြီးရေ အတွေးတွေးကတ်ဖို့ပါ။

နောက်နိတိ အေစာမျက်နှာမှာ ယူနီကုတ်ဆိုစွာ ဇာလဲ? ဒေဂျစ်တဲလ်စာလုံးတိ ဇာပိုင် လုပ်လေ? ယူနီကုတ်ဖြစ်ဖို့ ဇာပိုင်အဆင့်ဆင့် လုပ်ရလေဆိုစွာတိကို အချိန်ရစွာနန့် တဆင့်ချင်းဇီ ရှင်းပြပီးလားပါမေ။