သြဂင်းနစ် မြေသြဇာ ဝယ်ဖို့၊ ဟုတ်လာ? အလကား အလိမ်ခံမနိန်ကဲ့

သြဂင်းနစ် မြေသြဇာဆိုစွာ သဘာဝမြေဆွီးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါရေ။ သဘာဝမြေဆွီး လုပ်ဖို့ ယလောက်ထိ မခက်ခဲပါ။ အရွက်ဟောင်းတိကို ပုံပနာ မြေကြီးနန့် ရောယင်း၊ ရီဖြန်းယင်း၊ အရွက်တိ ပျိုကျလားပနာ မြေကြီးနန့် တသားတည်း ကျလားအောင် လုပ်တေ နည်းတမျိုးရာ ဖြစ်ပါရေ။ အလွယ်ဆုံး နည်းတမျိုးကို အောက်မှာ...

အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ရေ လက်တွန်းထွန်စက် တမျိုး

စက်သီးခြီနင်းဂီယာ အဟောင်းတိကို ဖြစ်ဖြစ်၊ သံပြားချေတိ ဂဟေဆက်ပနာ အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ရေ လက်တွန်းထွန်စက်တမျိုးပါ။ https://youtu.be/lMX5CaVagy8 https://youtu.be/7mYW1G2frGU

ခရမ်းချဉ်ပင်ကို အယင်ဆုံး ကြီးဇီချင်ကေ

ရှိဗြီးသား ခရမ်းချဉ်ပင်က အထက်မှာ ပြထားရေ အပင်တက်ကို ဘလိတ်ဓါးချေနန့် ဖြတ်ပါ။ အထက်က ဖြတ်ဗြီးသား အပင်တက်ကို ပုလင်းချေ တလုံးထဲမှာ ရီထည့်ပနာ အထက်ပုံမှာ ပြထားရေအတိုင်း ရီထဲမှာ စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ၁ ပတ်လောက် ကြာရေခါ အထက်က အပင်တက်က အမြစ်တိ ထွက်လာပါလိမ့်မေ။ ကဲ အပင်ကို...

စတော်ဘယ်ရီသီးက ဇာပိုင် မျိုးယူဖို့လဲ

စတော်ဘယ်ရီသီးမှာ အပေါက်ချေတိ ဖြစ်နိန်ရေ နိန်ရာတိကို သွားကြားထိုးတံချေနန့် အသာချေ နှိုက်ပနာ စတော်ဘယ်ရီစိတိကို ထုတ်ယူနိုင်ပါရေ။ စိုက်နည်းက အယင်ပြောခရေ အပင်ကို အစိက ပျိုးယူပုံ http://arakan.online/2017/11/12/အပင်ကို-အစိက-ပျိုးယူပုံ/ အတိုင်း စိုက်ယူရပါဖို့။ ကိုးကား - https://www.bloglovin.com/blogs/my-favthings-12772979/how-to-collect-strawberry-seeds-gardening-4794851951
13-How-to-Grow-Strawberries-in-Baskets-1

အိုးနန့် ဇာအပင်တိ စိုက်လို့ရလေ? အတွေးသစ်အတွက် နမူနာ အပင် ၂၆ မျိုး

၁) ငရုပ်ပွသီးပင် (ဝါ) ငရုပ်သီးပင်ကို အိုးနန့် စိုက်ထားပုံ ၂) ငပျောပင်ကို အိုးနန့် စိုက်ထားပုံ ၃) အာလူဥကို အလွယ်တကူ တူးလို့ရေအာင် အာလူပင်ကို အိုး ၂ ထပ်နန့် စိုက်ထားပုံ ၄) သခွားပင်ကို အထက်ကိုရာ မြင့်အောင် ဒုတ်ထောက်ခံပနာ၊ အိုးထဲမှာ စိုက်ထားပုံ ၅) ဖရဲပင်ကို...

စက်သီးထွန်စက် အမျိုးမျိုး

စက်သီးနန့် ထွန်စက်မျိုးစုံ လုပ်ကတ်စွာကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါရေ။ https://youtu.be/lx1GhKOZJ6s https://youtu.be/l_Ps7ehvyDs

ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥက ပိဿာချိန် အများကြီးရအောင် ဇာပိုင် စိုက်ဖို့လဲ

ရခိုင်သားတိမှာ ကင်းစွန်းဥလို့ ခေါ်စွာကို အနောက်နိုင်ငံတိမှာ အာလူချို(sweet potato)လို့ ခေါ်ကတ်ပါရေ။ ကင်းစွန်းဥကို ရခိုင်သားတိ ပိုင်စရာအဖြစ်ရာ စားကတ်ကေလည်း နိုင်ငံအများကြီးမှာ ထမင်းပိုင် အဓိက အစားအစာအဖြစ် စားကတ်ပါရေ။ ကင်းစွန်းဥစွာ ပုံမှန် အာလူထက် အများကြီး စျီးကြီးပါရေ။ ရခိုင်ပြည်မှာ ကကောင်း ဖြစ်ထွန်းရေ...

အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်း

အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ပိုင် Bark Grafting လို့ ခေါ်ပါရေ။ အဆင့် - ၁  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင်ကို ရွီးပါ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်လုံးစွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်ရပါဖို့။ ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ အပင်မျိုး မဖြစ်ပါဇီကဲ့။ လားဆက်ဖို့ အပင်စွာ...

အာလူတူးစက် ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ?

အာလူကို စီးပွားဖြစ် စိုက်ပနာ၊ လူအားအများကြီး မသုံးဘဲ၊ အေစက်ချေ တလုံးနန့် အာလူတိကို အလွယ်တကူ တူးထုတ်နိုင်ပါရေ။ ရခိုင်သားတိ ရခိုင်ပြည်မှာ အေစက်မျိုးတိကို အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါရေ။