တောင်ကိုးရီးယား အစိုးရ အခွန်ကောက်ဖို့ဆိုလို့ ဘဲ့တ်ကွိုင်း ၁၂ % ထိုးကျပြန်

A man walks past an electric board showing exchange rates of various cryptocurrencies including Bitcoin © Kim Hong-Ji / Reuters

တောင်ကိုးရီးယား အစိုးရက အခွန်ကောက်ဖို့ သတင်းထွက်လာစွာနန့်၊ ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ အရောင်းအဝယ်စျီးတိ အေနိန့်မှာ ထပ်ပနာ ထိုးကျလားပြန်ပါရေ။

ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ အခု ၁၀၀ မှာ ၉၆ ခုလောက်က တန်ဖိုး ၁၀% ကနိန် ၂၀% ထိ ထပ်ပနာ ထိုးကျလားပါရေ။ ထိပ်ဆုံးက ရှိနိန်ရေ ဘဲ့တ်ကွိုင်း(Bitcoin)ကတော့ခါ ၁၂% ထိ ထပ်ပနာ တန်ဖိုးကျလားပါရေ။

အေနှစ်က စပနာ တောင်ကိုးရီးယား အစိုးရက ခြစ်ပတိုကာရမ်စီကို ၂၄.၂% ထိ ဝင်ငွေခွန် ကောက်လားဖို့လို့ ညဇာက ကြေငြာလိုက်ပါရေ။ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ ဘဲ့တ်ကွိုင်း အရောင်းအဝယ် လုပ်နိန်ရေ လူ ၂ သန်းကျော် ရှိနိန်ပါရေ။

အေနိန့်ခါ ဘဲ့တ်ကွိုင်း ၁ ခတ်တန်ဖိုးစွာ ဒေါ်လာ ၁၀,၄၀၀ ရှိနိန်ပါရေ။ အီသီရီယမ်(Ethereum) တန်ဖိုးကတော့ခါ ၁၁% တန်ဖိုးကျလားပနာ ၁ ခတ်တန်ဖိုးစွာ ဒေါ်လာ ၉၅၁ မှာ ရှိနိန်ပါရေ။ ရစ်ပါယ်(ripple) တန်ဖိုးလည်း ၁၁% ထိုးကျလားပနာ ၁ ခတ်တန်ဖိုးစွာ ဒေါ်လာ ၁.၂၅ မှာ ရှိနိန်ပါရေ။

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of